SON?NA UPRAVA
Edvard Brank s.p.

Brodska c. 38, Ljubljana
ID za DDV : SI21113718
- smo dav?ni zavezanec
POSLOVNI RA?UN :
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
Ra?un št. : 
0203 2025 4720 985
tel/fax:
 00386 1 512 24 03,
mobile:
00386 41 80 33 48
,
e-mail:
email@adriablue.net

Facebook

Spletna trgovina

PRIKLOP "AOB" na VOZILO

 
 
PRIKLOP na vozilo z avtomatskim odklopom je inovacija našega podjetja, ki odpravlja dosedanje ro?no odklapljanje vozil z elektri?nega toka ( 12/24V ) za polnjenje in vzdrževanje akumulatorjev.
Ta priklop je zlasti dobrodošel pri vozilih, ki morajo biti v stalni pripravljenosti za hiter izvoz iz garaže v
primeru hitre intervencije ! Primeren je tudi za druga specialna vozila ( policija, carina, gorska
reševalna služba, ipd. ), za delovne stroje, traktorje in druga vozila oz. povsod tam, kjer se lastnik ali
upravitelj garaže odlo?i za bolj udobno rokovanje s priklopi ali zaradi morebitne pozabljivosti ali neznanja voznikov, ki uporabljajo ta vozila.
Naš NAJNOVEJŠI sistem priklopa CTEK polnilnika-vzdrževalnika, ki se ob IZVOZU VOZILA iz garaže
AVTOMATSKO ODKLOPI, je NAŠA INOVACIJA in plod našega znanja in iskanja najboljših rešitev !


PREDNOSTI našega  »AOB« priklopa :

1. je edinstvena rešitev na svetu
2. uporabljeni so najboljši materiali in CTEK polnilnik-vzdrževalnik akumulatorja
3. to ni ro?ni priklop in mehanski "ketna sistem" odklop, ki se valja po tleh garaže
4. ne potrebujete stisnjenega zraka za izmet priklopa
5. ne potrebujete elektrike za elektromagnet za izmet priklopa
6. ne potrebujete veliko prostora za vgraditev priklopa
7. je enostavnejši za montažo
8. je cenovno najugodnejši ( razen "ketna sistema", ?e je že vgrajen )
..................................................................................................................................................................

POZOR:
POLNILNIKE PRIMERNI ZA GASILSKA VOZILA, ?RPALKE in AGREGATE

lahko najdete TUKAJ

PRIBOR za MONTAŽO CTEK POLNILNIKOV lahko najdete ob KLIKU NA VSAK POLNILNIK .
Prikaže se na LEVI STRANI polnilnika (ali spodaj - v mobilnih telefonih).

..................................................................................................................................................................Priklop kot celota ( Avtomatski - Odklop - Brank ali »AOB« priklop ) je v fazi

 
patentne zaš?ite s strani našega podjetja ( PATENT PENDING ) !

PREDNOSTI »AOB« priklopa - pdf


VE? slik...klik na "Ve?"
 
Samo v eni garaži gasilskega doma v Sloveniji so sumili, da je "kriv" CTEK polnilnik, ker je njihov  novi akumulator
( že drugi v kratkem ?asu ) popolnoma prazen !
Vsakemu polnilniku so priložena navodila, vsakemu oskrbniku je bilo razloženo o najbolj pomembnih "lu?kah" na polnilniku in delovanje.
Tudi o skrbi za akumulator ( kontrola in dolivanje destilirane vode, mazanje in ?iš?enje klem...) ob naši montaži damo ustna navodila.
Ob nepravilnostih elektri?nih spojev in povezav na vozilu, ki jih naredi elektrikar izdelovalca nadgradenj, smo brez mo?i.
In ?e oskrbnik ne opravlja svojega dela skrbno in redno (vsaj 1x  na dva meseca) tudi ne.
Pogosto so vaš?ani težko pridobili sredstva za novo vozilo ali opremo. Nekateri so jih tudi "dobili".
Pri teh opažamo bolj pomanjkljivo vzdrževanje.

Definitivno, preverjeno, preizkušeno in uporabljano pri nas že 10 let, NI KRIV CTEK !
Kriv je ?lovek.
 
Zelo, zelo redko se zgodi, da je kriv tale spodaj. Vendar takrat ne gorijo led lu?ke, ne polni in NE PRAZNI AKUMULATORJA !
alt

..................................................................................................................................................................

POZOR:
POLNILNIKE PRIMERNI ZA GASILSKA VOZILA, ?RPALKE in AGREGATE
lahko najdete TUKAJ

PRIBOR za MONTAŽO CTEK POLNILNIKOV lahko najdete ob KLIKU NA VSAK POLNILNIK . Prikažejo se na LEVI STRANI polnilnika
..................................................................................................................................................................

Prednosti našega na?ina priklopa:
kabel ni v napoto in ne hodimo po njemlahko ga celo za?asno pospravimo pod strop ali na steno
( ?e je v garaži kaka prireditev, vaja, delo, prireditev…predvsem v PGD-jih na podeželju ).

 
Stari na?in ( priklop z zadnje strani vozila, odklop je ro?ni ali "ketna sistem" ) je viden desno spodaj za vozilom...


alt
 
Stari "ketna sistem" in podoben polnilnik z ne najnovejšo tehnologijo tudi ni najbolj primeren za novejše
akumulatorje v
novejših vozilih ( AGM ali celo GEL akumulatorji so obi?ajno v poveljniškem vozilu Amarok, Nissan...in specialnih vozilih za telekomunikacijo ).

Velikokrat MOTE?E VALJANJE KABLA in VERIGE po TLEH za VOZILOM, pod nogami, med opremo...
Tukaj je OPAZNO V NAPOTO ( otroci pa imajo s tem "veliko dela" ) - slika spodaj
O?itna razlika med zgornjim starim na?inom, ki se valja po tleh, pod nogami, med opremo...in med našim na?inom priklopa je :
NAŠ kabel "AOB" pri priklopu  VISI s stropa, stene, konzole.
Naš fleksibilni kabel ima VE?JI presek kot 1,5 mm2, da so izgube med polnilnikom in akumulatorjem ?immanjše

( s podaljševanjem polnilnega kabla se mo? in napetost premo sorazmerno znižujeta ) !

Dodaten komentar je v sliki spodaj...

( koristni napotek: sliko pove?amo s Ctrl + scroll na miški )
 
 

CTEK ima veliko DODATNEGA PRIBORA - KONEKTORJEV za ?imbolj enostavno uporabo polnilnikov
( glej CTEK dodatni pribor" ).

 

Gorska reševalna služba je želela konektor v plastiki.
Mnenja smo, da je na zelo izpostavljenem mestu - vendar drugje ni bila možna montaža ( spodaj ).


 
 
CTEK MXS 7.0 je srednje mo?an polnilnik, ki je popolnoma dovolj za vzdrževanje podobnih vozil
kot so na sliki.

Za manjše akumulatorje lahko izberemo manjši polnilnik - in obratno.

 
Tu je polnilnik že prišel do faze "vzdrževanje" ( slika spodaj ) :
v tej stopnji NE POLNI VE?, vendar STALNO MERI stanje akumulatorja, na 10 dni pa akumulator pulzno dopolni.
?e v tem 10-dnevnem ?asu CTEK zazna, da se je akumulator preve? izpraznil ( zaradi iztrošenosti akumulatorja - samopraznjenje ali zaradi priklopljenih elektri?nih uporabnikov v vozilu - UKV postaje, svetilke, tahograf...), CTEK polnilnik SAMODEJNO ponovno za?ne s celim ciklom polnjenja od za?etka !KAO DELUJE CTEK  MXS 7.0 :


KAKO DELUJE CTEK  MXT 4.0  24V :
 
 
 
OPOMBA : ta polnilnik je DOVOLJ za vzdrževanje akumulatorjev kapacitet do 250 Ah / 24 V , ki jih imajo srednje velika tovorna vozila !
 
 
 
.............................................................................................................................

ŠE NEKAJ, to lahko re?emo, zastarele tehnike...
 
Ro?ni priklop in odklop...

 

Poznamo primere v domovih PGD, ko je eksplodiral akumulator. Ob eksploziji so bili slu?ajno zraven....
24.9.2012 v PGD Piran ni bilo nikogar zraven. Žariš?e požara je bilo v novem gasilskem vozilu pri akumulatorju...
Domneva je ( še ni uradnega poro?ila ), da je ob vzdrževanju akumulatorja ta zagorel...
 
TAKO izgleda akumulator, ki je eksplodiral nekomu na balkonu, ko je "polnil" z neprimernim ali celo okvarjenim polnilnikom.
?e ste "samo" uni?ili akumulator (se napihnil, elektrolit izhlapel ali je ta mo?no sulfatiziran ),
si lahko re?ete, da ste imeli še sre?o...( slika spodaj ):
 
 
 
 
 
Ne trdimo, da je vse zani?, kar je staro.
Trdimo pa, da je potrebno s ?asom naprej. Tako, kot "gre" vse in vsepovsod.

Preprosti pregovor pravi:
kdor ne napreduje, nazaduje.
......


Gasilci sicer nimajo še Bentleyev ( imajo pa Nissane, VW Amaroke, VITA, VIVARO...)...

CTEK je, me drugim, namenjen tako dragemu ( cene so okoli 200.000 EUR za eno vozilo ) in dobremu vozilu kot je Bentley ( in še za mnogo drugih priznanih znamk
- glej:
http://www.adriablue.net/ctek_polnilniki_-_vzdrzevalci_akumulatorjev/podjetja_ki_ponujajo_ctek-e_svojim_kupcem.html

Gasilci: lahko ste prepri?ani, da je ve? kot dober in varen tudi za vas !
 
 
 
Indonesia Pegawai Salon Classy Indian Lesbian Beauty Play Date Hardtied Com Pussy Filled With Own Piss Indian Sucking Indian Nice Tasty Smelly Indian Penis