SON?NA UPRAVA
Edvard Brank s.p.

Brodska c. 38, Ljubljana
ID za DDV : SI21113718
- smo dav?ni zavezanec
POSLOVNI RA?UN :
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA
Ra?un št. : 
0203 2025 4720 985
tel/fax:
 00386 1 512 24 03,
mobile:
00386 41 80 33 48
,
e-mail:
email@adriablue.net

Facebook

Spletna trgovina

DESULFATIZACIJA

VSI CTEK POLNILNIKI - VZDRŽEVALNIKI IMAJO FUNKCIJO "DESULFATIZACIJA"

SULFATIZACIJA :
star, "skoraj prazen" akumulator, premalo rabljen in polnjen oz. akumulator, ki je (pre)dolgo ?akal na kupca v kaki trgovini, je pogosto mo?no sulfatiziran. Je sicer uporaben, vendar lahko mo?no sulfatiziran. V specializiranih trgovinah oz.servisih jih "obudijo" s krajšo in mo?no povišano napetostjo polnjenja. Seveda to ni preve? dobro za akumulator.
To "bujenje" ni zastonj, ?e ne kupite pri njih.

Ve?ina "sodobnih" polnilnikov sploh ne za?ne s polnjenjem takih akumulatorjev, ker so preve? prazni ! CTEK za?ne polnjenje že, ko ima akumulator samo 2V napetosti!

To "bujenje", vendar precej nežnejše za akumulator ( in vaš žep ), lahko napravite s CTEK polnilniki, ki poleg nekaj sekundne desulfatizacije nadaljuje z "mehkim" startom polnjenja in testom akumulatorja, ?e ta sprejema polnilni tok.
Prav zaradi teh in drugih edinstvenih in patentiranih funkcijah so CTEK polnilniki toliko bolj u?inkoviti od konkurence in vedno ve?ih ( ponavadi cenenih ) kopij.
Z ve?kratnimi ponovitvami polnjenja ( s tem, da priklopimo in odklopimo polnilnik iz šuko vti?nice, medtem, ko je polnilnik priklopljen na akumulator, saj CTEK vsaki?, ob pri?etku polnjenja pri?ne z desulfatizacijo ) stanje še izboljšamo. Svin?ev sulfat, ki se je nabral v obliki kristalov na svin?enih ploš?ah akumulatorja, se "odluš?i" s teh ploš?. Akumulator je ponovno uporaben.

Vendar pozor! ?e dopustite, da akumulator ve?krat sulfatizira, mu s tem skrajšujete življensko dobo !
Zavedati se moramo, da ni polnilika, ki bi iz starega, zapuš?enega ( to je nevzdrževanega ) akumulatorja "naredil" novega !
Tak akumulator boste morali slej ali prej ( preje slednje ) zamenjati z novim,
saj ste ga po lastni krivdi "postarali" ( nevzdrževali ) !
Priporo?amo, da že nov akumulator ( ?e ga ne uporabljate pogosto ), vzdržujete, da ne sulfatizira !

CTEK polnilniki imajo edinstveno ( unikatno ) funkcijo vzdrževanja, ki je patentirana. 

POZOR : ugotovili so, da se posebno aktiven proces sulfatizacije za?ne, ko pade napetost pod 12,3V !

Mnogokrat že v trgovini kupimo rahlo sulfatiziran akumulator, ker je od dneva izdelave v tovarni, trgovca pa do vas lahko preteklo že veliko ?asa (pot od izdelovalca do kupca) ! Ob nakupu akumulatorja bodite na to pozorni.

Kaj ?e polnimo sulfatiziran akumulator ?
Napetost hitro naraste in ob uporabi tudi hitro pade. Pri takem akumulatorju sodobni polnilniki prenehajo s polnjenjem, ko dosežejo limitirano napetos, kar se hitro zgodi.

Zato je pomembno, da akumulator najprej desulfatiziramo!

DESULFATIZACIJA : proces desulfatizacije za?ne VSAK CTEK polnilnik na za?etku vsakega polnjenja z visoko frekventnimi impulzi. Tako »otrese« kristale svin?evega sulfata s površin celic in »izboljša« tokokrog med obema poloma.

Kako deluje CTEK polnilnik (vklju?no z desulfatizacijo):  TUKAJ

Kako izgleda desulfatizacija skozi prozorne stene akumulatorja : TUKAJ

 

SVIN?ENI AKUMULATOR: sicer pri polnjenju in praznjenju v njem potekajo elektrokemi?ni procesi.
Ob praznjenju se svin?evi elektrodi spreminjata v svin?ev sulfat, žveplena kislina pa v vodo - elektrolit se red?i (zato je pomebno, da je pozimi akumulator napolnjen, saj lahko zmrzne).
Ob polnjenju se pozitivna elektroda spreminja v svin?ev dioksid, negativna pa v ?isti svinec.

SVIN?EV AKUMULATOR – SESTAVA :

altNAPOLNJENOST AKUMULATORJA : srednja napetost svin?eve  ENE CELICE  je 2V :

alt


CTEK s patentirano funkcijo "Float/Pulse" zagotavlja ve?mese?no VZDRŽEVANJE akumulatorjev
v 95 do 100 % kondiciji in podaljšuje življensko dobo akumulatorja !

POVZETO IZ NEMŠKIH VIROV :
vesoljska agencija NASA je pred kakimi 30 leti tr?ila ob problem revitalizacije baterij na satelitih, ki so krožili okoli Zemlje ve? let. Na daljavo so jih desulfatizirali s posebnimi impulzi. To tehnologijo je kasneje prevzela tudi ameriška vojska.
CTEK je to inovacijo vgradil v svoje polnilnike že okoli leta 2000. Doslej je desulfatizator bilo možno kupiti le kot posebna komponenta v specializiranih trgovinah s ceno od 50 do cca. 170 EUR. Manj ko je desulfator mo?an, cenejši je. Cenena kitajska konkurenca je tudi naredila svoje.

Koliko stane samo desulfatizator : TUKAJ

Noben polnilnik ali desulfatizator pa ne izdela nove baterije oz. ne spremeni svin?evega sulfata nazaj v svinec in ga "vgradi" nazaj na celice !
?e je bila baterija že preve? iztrošena, s CTEK polnilniki oz. desulfatizacijo lahko le podaljšamo že skoraj istrošeno baterijo še za eno do dve leti. Ali pa tudi ne. Moramo vedeti, da je taka, mo?no sulfatiziran akumulator, že na koncu svoje delovne dobe.

To smo preizkusili tudi mi. V kontejnerjih marin ali avtoelektrikarjev smo pobrali nekaj "na pol mrtvih" akumulatorjev ( od cca. 9 do 10,5 V ). Na našem plovilu so vzdržale še do dve leti.
Kupljene nove akumulatorje smo vzdrževali vedno, ko je bilo mogo?e.
Nekateri akumulatorji so zdržali tudi do 11 let !
Kar je za jadrnico, kjer se ne motorira veliko, izdredno veliko.

S CTEK-om lahko dosežete do trikrat daljšo življensko dobo baterije ( nemški vir ) , pomebno pa je, da jo vzdržujete že od za?etka , saj ti, ko so priklopljeni, nikoli ne dopustijo sulfatizacijo !

 
Indonesia Pegawai Salon Classy Indian Lesbian Beauty Play Date Hardtied Com Pussy Filled With Own Piss Indian Sucking Indian Nice Tasty Smelly Indian Penis